ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

Didemiz Giryan

Didemiz giryan sinemiz suzan,
Ruhumuz hayran Halvetiyiz biz.
Cismimiz püryan derdimiz derman,
Aşkımız burhan Celvetiyiz biz.
****
Seyr ile seyran,aşk ile devran,
Ederiz her an Kadirileyiz biz.
Hay’yül bakiyiz,dost müştakiyiz,
Aşka sakiyiz,Nakşileriz biz.
****
Zikrimiz Esma,fikrimiz müsemma,
Seyrimiz evedna,Bedeviyiz biz.
Mahremiz Rac’e bülbülüz yar’e
Har’ız ağyare Rufaiyiz biz.
****
Ölmeden öldük,sonra dirildik,
Uçmağa girdik,Mevleviyiz biz.
Bizdedir halvet,Dost ile ülfet,
Bulmuşuz vuslat,Dusukiyiz biz.
****
Feyz ile feyzan,ararız heran,
Cismimiz türab,Cerrahiyiz biz.
Hak için bulduk,nur ile dolduk,
Aşkla yoğrulduk,Şazeliyiz biz.
****
Bizdedir halvet,dost ile ülfet,
Bulmuşuz vulat,Bektaşiyiz biz.
Bizdedir kadem,bizdedir Meryem,
Kesilmez duadan,Bayramiyiz biz.
****
On iki Pir’re bendeyiz bende,
Hak’kın yolunda Hüsamiyiz biz.
Sami ko halkı,ara bul Hak’kı
Yoludur aşkı,Uşşakileriz biz.
****
Senin aşkınla mecnunum ve lakin iştiharım yok
Demâdemdarı hasretle figândan başka kârım yok
Meta-ı lütfunu almak için sermayesiz geldim
O türlü bir tehîdestim ki Hakta ihtiyarım yok
Ne ilm-ü marifet verdin ne cah-u menkıbet ya Rab
Bihamdillah ki bir zerre medar-ı iftiharım yok..
Benî nev-i beşer resminde ancak bir heyûlâ var
Cihânda kâm alırdım ben olaydı ger o varım yok
Ne dârım var benim Esad ne de meyl-i diyârım var
Cemâl-i yârdan başka diğer bir intizârım yok..
Medet ya Şahul Âlemin


  • Mustafa Demirci
  • 18 Nisan 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 3.392 kez görüntülendi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.