ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

İnayet Kıl

Ya Rasulallah Ah Ya Habiballah
Ya Rasülallah inayet kıl perişanım bugün
hasret ü hicrinle vallah sıne-suzanım bugün
nar-ı askınla tutuştum mahz-ı nıranım bugün
bu´d-ı surıdenefendım yanmada canım benım
merhamet kıl al elım magruk-ı isyanım bugün
ettiğim masıyyete gayet peşimanım benim
****
Gerçi ben mücrimim, lakin senin şânın azim
Çünkü Mevlâ’mız buyurdu; hem Ra’ufsun, hem rahim
Zâtının meddahıdır billâhi fürkân-ül hakim
İftirakındır bana ateş azabından elim
****
Yâ Eb-ez-Zehra meded, gûş eyle afganım bugün
Bir geda hasretkeşim, çâk-i giribanım bugün
Yok yüzüm ar-ı niyâza, bir günâhkârım fakat
Derdimin dermanısın, çün sendedir cürme berât
Nûr-i zatınla dıraht-i kâinât buldu hayât
Bir şifâ sun, abd-i bî-dermana lokmanım bugün
Ufkuma bir lahzacık doğ, şems-i tâbânım bugün
Müznibîne mültecasın, ey mürüvvet ma’deni
Neyleyim, za’fa düşürdü, nefs-i ammârem beni
Senden özge kim tutar biçâre vü sergerdeni
Tek tesellim sensin ey esrâr-i Rabb’in ma’deni
Kıl amân, şayeste-yi lütfun bu “Hikmet” bendeni
Tut elim, cürmümle geldim işte sultânım bugün
Bâb-ı afvından ben ümmidvâr-ı ihsânım bugün
Lâ İlâhe illallah Allah Allah Allah
Allahu lâ ilâhe illallah
Allah Allah Allah
Allahu lâ ilâhe illallah
Allah Allah Allah
Allahu lâ ilâhe illallah
****
Aşkın ile aşıklar Allah
Yansın ya Rasulallah Allah
İçip aşkın şarabın
Kansın ya Rasulallah Allah
****
Hasbi Rabbi cellallah Allah
Mafi kalbi gayrullah Allah
Alel Hadi sallallah Allah
Lâ İlâhe illallah Allah
****
Şol seni seven Sübhan Allah
Oldu kamuya sultan Allah
Canım yoluna kurban Allah
Olsun Ya Resulallah Allah
****
Hasbi Rabbi cellallah Allah
Mafi kalbi gayrullah Allah
Alel Hadi sallallah Allah
Lâ İlâhe illallah Allah


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.