ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Allahın Güzel İsimleri

Allah Allah Allah Allah
Huvallahüllezi Lâ İlâhe İllâ Hu celle celaluhur Rahmanur Rahimül Melikul Kuddusus Selamu celle celaluhu
El Mü’minul Müheyminül Azizül Cebbarul Mütekebbiru celle celaluhu
El Halıkul Bariül Musavvirul Gaffarul Kahharul Vehhabu celle celaluhu
Er Razzakul Fettahul Alimul Kabidul Basitul Hafidu celle celaluhu
ER Rafiul Muizzul Müzillüs Semiul Basirul Hakemul Adlul Latiful Habirul Halimul Azimu celle celaluhu
El Gafuruş Şekurul Aliyyul Kebirul Hafizul Mukitul Hasibul Celilul Kebiru celle celaluhu
Er Rakibul Mucibül Vasiul Hakimul Vedudul Mecidul Baisuş Şehidul Hakkul Vekilu celle celaluhu
El Kaviyyul Metinul Veliyyul Hamidul Muhsil Mübdiul Muidül Muhyil Mümitü celle celaluhu
El Hayyul Kayyum celle celaluhu
El Vacidul Macidul Vahidus Samedul Kadirul Muktedirul Mukaddimul Muahhirul Evvelul Ahiruz Zahirul Batınu celle celaluhu
El Valil Mutealil Berrut Tevvabul Muntekımu celle celaluhu
El Afüvvür Rauful Malikül Mülki Zülcelali vel İkrami celle celaluhu
El Muksitul Camiul Ganiyyul Muğni celle celaluhu
El Maniud Daarrun Nafiun Nurul Hadi celle celaluhu
El Bediul Baki celle celaluhu El Varis celle celaluhu
Er Raşid celle celaluhu Es Sabur celle celaluhu
Allah Allah Allah ya Allah
Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah
Lâ İlâhe İllallahu vahdehu la şerikeleh Lehul mülkü velehul hamd Yuhyi ve yumit
Ve hüve Hayyun la yemut biyedihil hayr.
Ve hüve alâ külli şey’in Kadir.
Allah Allah Allah Subhanallah Subhanallah Subhanallah
Allah Allah Allah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah
Allah Allah Allah Allahuekber Allahuekber Allahuekber
Velillahil Hamd Velillahil Hamd Velillahil Hamd
Bilutfike ya Rabbel Âlemin Bilutfike ya Rabbel Âlemin Bilutfike ya Rabbel Âlemin
Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah
Subhane zil mülki vel melekut, Subhane Zil Izzeti Vel Azeme,
Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut, Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh
Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah
Subhane zil mülki vel melekut, Subhane Zil Izzeti Vel Azeme,
Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut, Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh
Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah
Subhane zil mülki vel melekut, Subhane Zil Izzeti Vel Azeme,
Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut, Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh
Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah
Subhane zil mülki vel melekut, Subhane Zil Izzeti Vel Azeme,
Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut, Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh
Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah
Subhane zil mülki vel melekut, Subhane Zil Izzeti Vel Azeme,
Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut, Vel Kudreti Kibriyai Vel Ceberut,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh,
Sübbûhun Kuddûsün Rabbüna Rabbül melâiketi verrûh
Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlâhe İllallah


Abdulkadir Şehitoğlu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.