Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Şubat 2023
Beğen 1

Ali İnan-Dil Hanesi Pür Nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile
İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile
****
Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur
Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile
****
Gamgîn gönüller şâd olur dem-besteler âzâd olur
Güm-geşteler irşâd olur âsâr-ı zikrullah ile
****
Gör ehl-i hâlin fırkasın çâk etdi ceyb-i hırkasın
Devreyle zikrin halkasın pergâr-ı zikrullah ile
****
Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes bâkî heves
Pes gayrıdan ümmîdi kes tekrâr-ı zikrullah ile
****
Terk et cihân ârâyişin nefsin gider âlâyişin
Bul cân ü dil âsâyişin efkâr-ı zikrullah ile
****
Ahmes seni ikrâr eder tevhîdini tekrâr eder
İhlâsını iş’âr eder eş’âr-ı zikrullah ile


Ali İnan

Sitemizde sanatçıya ait toplam 33 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.