ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Gülme Gülme Ağla Gönül

Bir garipsin şu dünyada
Gülme gülme ağla gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gülme gülme ağla gönül

Ebubekir sıddık veli
O’dur peygamberin yari
Nerde Ömer, Osman, Ali
Gülme gülme ağla gönül

İşin gücün cevru cefa
Dünya kime kıldı vefa
Nerde Muhammed Mustafa
Gülme gülme ağla gönül

Ey güzel Rabbim sen bizi böyle nâçâr eyleme
Cürm ile âlûde kılma hem günâhkâr eyleme
Burda ağlattın bizi ukbâda âzâr eyleme
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme

Ol kadar çok ki günâhım haddini fehm eylemem
Rahmetin deryâsı andan çok büyükdür gam yemem
Yakma yâ Rabbi cehennem âteşinde mücrimem
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme

Cürmümüz afvet Muhammed Mustafâ’nın aşkına
Hazret-i Kübrâ vü Zehrâ Murtezâ’nın aşkına
Ol Hasen ile Hüseyn-i Kerbelâ’nın aşkına
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme

Ömrümü cürm ü hatâ u cehl ile ettim tebâh
Senden olmazsa inâyet ben kula yokdur felâh
Afvına şâyeste kıl bu FÂHİR’i pek rû-siyâh
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme

Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün
Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün
Sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
Kuds-ü Kâbe Merve Zemzem hakkı çün
Aşk odundan ciğeri püryân içün
Derd ile kan ağlayan giryan içün
Yâ İlâhi, saklakıl îmânımız
Verelim îman ile tâ cânımız
Sâna lâyık kullar ile hemdem et
Ehl-i derdin sohbetine mahrem et
Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et
Yoldaşın îmân makâmın cennet et
Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn
Bu dûâya cümleniz deyin âmîn âmîn
Ümmetinden râzı olsun ol muîn
Rahmetullâhi aleyhim ecmâin


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.