Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Mart 2023
Beğen 1

Sebilci Hüseyin Efendi-Miraca Çıkınca Ahmedi Muhtar

Mi’râca çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Cebrâîl önünce rehber dediler
Aliyye’l Mürtezâ Hayder-i Kerrâr
Bir ismi de sâki-i kevser dediler

Hasan Hulki’r-Rızâ geldi pîşvâ
Hüseyn Şehîd-i Deşt-i Kerbelâ
Râh-ı hakîkatı eyleyen ifşâ
Erenler yolunda server dediler

Ma’sûm-i pâk İmâm Zeyne’l-âbidîn
Bâkır’ın nûrundan pür oldu zemîn
Mihrâb-ı tarîkat hem kıble-i dîn
Rûy-i hakîkatde Câ’fer dediler

Mûsâ-i Kâzım’dır hüccet ü burhân
Aliyye’l Mûse’r-Rızâ Şâh-ı Horasân
Takî bâ Nakî dilde nümâyân
Birine Hasanü’l Askerî dediler

Bu Fahrî ider gelmişiz bunda
İmâm-ı Mehdî’ye olmuşuz bende
Şâhım Ali’dir mahşer yerinde
Muhib bendelere yâver dediler


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.