ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Bildiniz mi Ben Kimem

Bildiniz mi ben kimem çeşm-i çerâğ-ı Hayder’em
Bida’-i pâkize-i hâtûn-i rûz-i mahşerem
Nev-gül-i gülşenserây-ı Hazret-i Peyamber’em
Yok mudur îmânınız eyâ o vâlâ gevhere
****
Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e
****
Katlimin esbâbını îzâh edin eyâ nedir ah
Mevc-i deryâ gibi leşkerle bu sahrâ nedir
Bir nefer-i mazlûmu öldürmekde bu kavgâ nedir
Ben ki mevte teşneyim hâcet mi var bu leşkere
****
Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e
****
Mültezemse tâ’at-i emr-i Yezîd-i bî-hayâ
Etmeyin benden anı ümmîd ey ehl-i hevâ
Uktulûnî uktulûnî bi’l cefâi ve’l ezâ
Davranın ey zâlimân şemşîr ü tîr ü hançere
****
Ehl-i Hakk’ı şâmiyân öldürmeyin nâhak yere
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder’e
Meded ya sahibel meydan


Ender Doğan

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.