Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Temmuz 2024

Ender Doğan

Ender Doğan

Dost Aşkına-1995 Albümü
-Derman Arardım Derdime-Ey Allahım Beni Senden Ayırma-Şu Benim Divane Gönlüm-Nice Feryad Edip-Aşk Bezirganı-Gözüm ki Kane Boyandı-Allah Emrin Tutalım-Ya Sahibel Cemal-Bu Aşk Bir Bahri Ummandır-Zikrederim Dost Seni-Sorsam Halimi
Hoş Avaz-1997 Albümü
-Çün Sana Gönlüm-Dü Cihan-Seyrimde Bir Şehre Vardım-Didemiz Giryan-Uyurken Seyrimde-Salik Meratib Kateder-Sevdim Seni Ben-Derdim Çoktur-Gözümün Envarısın-Eşkere Can-Nice Ağlamayım-Medet Senden
Sufi Nağmeler-2000 Albümü
-Ey Dil Bize Ver Bir Haber-Kimi Dosta Gider-Aşk İle Allah Diyelim-Edrikna Ya Allah-Ben Bu Yolu Bilmez İdim-Ey Aşıkan-Resuli Mücteba-Dertli Dolap-Seherde Meskanede-Essubhu Beda
Gülistan-2006 Albümü
-Gül Gülistanı Melahattir Muhammed Mustafa-Biz Ümmeti Muhammed’e Merhamet Kıl Ya Rabbena-Dertlilerin Dermanı La İlahe İllallah-Yar Yolunda Yarelensem-Dert Ehlinin Feryadını Merhameti Rahman Sever-Lutfeyle Sultanım Ağlatma Beni-Acep Bir Karubanhane Bu Dünya-Derdin Sana Dermandır-Bazarı Aşka Meydana Gel-Gülistanı Risalette Güli Handan Muhammed’dir-Olup Şemsu Kamer-Ol Bezmi Dülgüşade Devreyledikçe Saki -Evc Ney Taksimi-Hicaz Ney Taksimi-Saba Ney Taksimi-Tanbur ve Ney Taksimi
Ender Doğan&Yahya Soyyiğit&Veysel Dalsaldı-Sana Geldim-2006 Albümü
-Sana Geldim-Sevdim Seni-Ey Benim Devletli Sultanım-Peygamberim Sultanım-Eve Dervişler Geldi-Ümmetin Saf Saf Olmuş-Kimi Dosta Gider-Yeşil Kubbe-Akil Olan Zikreder-Ya Rab Nola Benim Halim
Tuba Ağacı-1 2007 Albümü
-Hu-Gülbank-i Cemal-Besmele-i Şerif-Evrad-ı Şerife-Kelime-i Tevhid-Neşideler-Veysel Karani Hz.-Varidat-Hu-Derviş Baba-Pir Esmer Sultan-Şeyhin Dostu Allah`dır-Allah Allah Hu Allah-Neşideler-İmam Hüseyin-Rabbim Allah-Her Gün Bin Allah Derim-Ali’siz Veli Olmaz
Mim-2008 Albümü
-Açıldı Bu Gece-Ey Kerem Kani-Deyiş-Müştak Olup-İnne Rabbi-Ateş-Tanbur Taksimi-Muharrem İlahisi-Kaside-Aşkınla Bu Uşşakı
Ferahfeza-2008 Albümü
-Dugah-Evc Ara-Mahum-Hicaz-Ferahfeza-Mansur-Aşk
İrfan Türküleri-2010 Albümü
-Ey Erenler-Urfa Divanı-Derd Elinden-İncitme-Acep Allah-Hu Deyu-Daha Senden Gayrı-Ali’yi Gördüm-Derd-i Derunum
Ender Doğan&Veysel Dalsaldı-Şah Hüseyin Firkatiyle-2010 Albümü
-Bildiniz mi Ben Kimem-Kıraat-Ey Şehidi Kerbela’ya Ağlayan-Etmeyip Şahı Peygamberden Hayâ Haktan Hazer-Teşnelebler Bu Gece-Kadrim Ola Berter-Hey Be Zalim Noldu Ahmed Nesline-Gelin Ey Ehli Vega Cuş Edelim Çağlayalım-Geçeriz Dünyada Canu Canandan-Ey Fatıma Ey Fatıma-Ali Almış Sancağını Eline-Gözüm ki Kane Boyandı Zalimler El Vurup-Canu Dilden Haktan İste-Düştü Çün Kim Kerbela’ya Gözleri-Abidanı Mustafayız Biz Hüseynilerdeniz
Tuba Ağacı-2 2012 Albümü
-Tekbir-Salavat-Öldüğümü Sanmayın-Gavsiyet-Şeyhim Şeyhim-Varidat(Cemalettin Tül)-Tuba Ağacı Kainat Ağacı-İki Gavs-ı Enam-Ey Salik-Şanına Geldi Kuran-Ömer Fevzi-Öğüt-Gel Kelama(Cemalettin Tül)
İrfan Türküleri-2014 Albümü
-kaşın Mihrabına Secde Edenler-Kurban Olayım Ben Sana-Dağları Dağıtır-Gazel(Ey Merhametkânı)-Ey Kerem Kânı(Bes Değil midir)-Hayder Ali-Okudum Okudum-Nolur Ya Rab-Nettinse Sen Ettin-Ey Gönül Kılsan Tefekkür-Seher Vakti Çaldım Yârin Kapısını-Şema Yanan Pervaneler-Ey Dide Nedir Uyku-Bugün Canan Bizi Davet Eyledi-Bir Leylinin Mecnunuyam-Aman Ey Erenler
Uşşaki İlahiler-2016 Albümü
-Dön Allah Deyu-Yıkma Gönlün Kimsenin-Rızana Geldim-Sordum Ben Bir Veliye-Erenlerin Gerçeği-Sil Bu Kalbin Pasını-Gafil Değil de Ya Nedir-Leylei Berat-Hakkı Zikreyler-Uşşaki’nin Dervişi-Çık Tevekkül Dağına-Acep Benim Halim Nola-Gel Allahı Zikreyle-Resulullahtır Resulullah
İrfan Türküleri Bir Nefes Anadolu-2019 Albümü
-Kadem Bastı Gönül Tahtına-Aşkıma Aşk Kat-Bugün Ben Bir Güzel Gördüm-Dağlayıp Didemden Döktün-Değme Benim Yareme-Erzurum Kilidi Mülk-i İslamın-Ey Nefs-i Better-Geçtim Mülk-ü Fenadan-Dünya Kimseye Kalmaz-Ol Periveş Dilber-i Dildarı Gördüm-Bu Pazara Giren Canlar-Can Ellerinden Gelmişem
Dest-i Kevser Hz. Fatıma-2021 Albümü
-Dursun Ali Erzincanlı Selamlama-Yunus Balcıoğlu Kur’an-ı Kerim,Enfal 41,Şura 23,Ahzab 33 Ayetler-Ender Doğan Sabâ Ninni-Aziz Mahmut Hardal Hz.Fâtıma Mevlidi 1.Bahir-Ender Doğan Ey Fâtıma-Yunus Balcıoğlu,Aziz Mahmut Hardal Hz.Fâtıma Mevlidi 2.Bahir-Ender Doğan Ol Rasûl-i Müctebânın Gülsafâsı Fâtımâ-Yunus Balcıoğlu Hz.Fâtıma Mevlidi 3.Bahir-Aziz Mahmut Hardal Kurân-ı Kerîm,Tevbe 128-129,Enbiyâ 105-107-Dursun Ali Erzincanlı Mevlid Duâsı-Ender Doğan Lî-hamsetün-Dursun Ali Erzincanlı Nûr Duâsı-Ender Doğan Hatice Sultandan Doğan Nûr-sîmâ-Ender Doğan İnne Fi’l-Cenneti Nehrân Min Leben,Hz.Fâtıma Ninnisi-Ayşegül Doğan,Ender Doğan Gül Şehri’nin Kızı-Dursun Ali Erzincanlı Hitâm Duâsı
Göksel Baktagir&Ender Doğan-Yunus Ve Aşk Yunus Emre Oratoryosu-2022 Albümü
-Geldi Geçti Ömrüm Benim-Aşkın Aldı Benden Beni-Her Nereye Döner İsem Aşk İledir Benim İşim-Yunus Aşk Köprüsü(Ens)-Ben Yürürüm Yane Yane(Kürdi)-Ben Yürürüm Yane Yane(Çargah)-Ya Rab Bu Ne Derttir Derman Bulunmaz-Taştın Yine Deli Gönül-Nerde Bulam İsteyim De Seni Ey Gönül Nerdesin-Ey Dost Aşkın Denizine Girem Gark Olam-Gözüm Seni Sevmek İçin Elim Sana Ermek İçin-Ben Yürürüm Yane Yane(Uşşak)
Gönüller Yapmaya Geldik Yunus Emre-2022 Albümü
-Haktan Gelen Şerbeti-Şol Cennetin Irmakları-Sordum Sarı Çiçeğe-Bir Kararda Durmayalım-Gönüller Yapmaya Geldim-Ali Almış Sancağını Eline-Canım Kurban Olsun-Göçtü Kervan-Bana Seni Gerek-Gel Gör Beni Aşk Neyledi-Severim Ben Seni
Gülzar-ı Muhabbet-2023 Albümü
-Ömrünün Sermayesini Verme Yele-Coşkun Bir Sel Gibiyiz-Şaştım Elinden-Derdi Hasret Cana Açtı Hiç Onulmaz-Açıldı Yine Ol Güli Gülizarı Muhabbet-Sufi Bizim Bu Rahımız-Ey Şehidi Pak Dil-Karanfiller Tütsün Dursun-Ya Rab Cananımı Göster-Yaktı Dilu Canımı-Aşkınla Yanar Şem’i Fürüzani Muhabbet-Derviş Ol Derviş-Ey Dil Bilmem Neden-Gönül Bir Bahrı Ummandır-Sensiz Dünyayı Ukbayı Gülüm Nidem
İrfan Türküleri Anadolu Ahengi-2024 Albümü
-Her Ne Cefa Eyledinse-Cüda Düştüm-Ben Bir Güzel İsterem-Çay İlahisi-Zatı Hakk’ta Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi-Kevser Irmağı-Küsmeyeyim mi-Aciz Kaldım Zalim Nefsin Elinden-Dervişi Kemaliz-Nazlı Hüseyin’im-Dehr İçinde Mestu Hayran Gezerken-El Minnetu Lillahi-Bir Bade Ver Saki Bize-Dem Bu Demdir-Nendir Senin
Şeydâ-2024 Albümü
-Şehi Tahtı Fenadır Bendei Fermanı Mevlana-Eylemez Mecnun Gibi Leyla’yı Hülya Gönlümüz-Leblerin Söyler Civanım Goncai Rana Nedir-Tecellayı Cemalinden Habibim Nevbahar Ateş-Şükrülillah Fetholundu Babı İnamı Kerem-Min Hecrike Ya Münyeti İnni Lealîiu-Geldi Ol Demler ki Alem Ahu Nalan Eylesün-Zikri Mevla İle Hoştur Meclisi Rindanemiz
Ziyaretçilerimizden ricamız=Baktığınız sayfada sözleri olan eserin videosu, videoyu yükleyen kullanıcı youtube hesabını kapattığında silinebiliyor.Videosu olmayan eserin altına yorum yazarak bizi haberdar ederseniz seviniriz.
Sanatçının albümlerinden tamamladığımız olduğunda sanatçıların sayfasında sanatçı ve albümleri ile alakalı bilgilendirme yapıyoruz.
Eserin altında etiket bölümündeki yazıları tıklayarak benzeri eserleri bir arada görüntüleyebilirsiniz.
Mesela;Sevdim Seni Mabuduma etiketini tıklarsanız sitede bu eseri söyleyen tüm sanatçılar önünüze gelir.Yine sanatçı adı tıklanarak sanatçının tüm eserleri;kategori adı tıklanarak o kategorideki tüm eserler görüntülenmiş olur.Albümün adını tıklayarak o albümdeki tüm eserler önünüze gelir.

Sanatçıya Ait Eserler