ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Allah Sevgisi-17 Aralık 1989-Sultanahmet Camii Vaazı

Millet olarak yeniden birlik ve beraberliği yudumlamamız ve bu sayede belimizi doğrultmamız için her şeyden ziyade Allah sevgisine çok muhtacız.
Varlığın yaratılışının özünde Allah’ın sevgisi vardır; Allah (c.c.), varlığı sevmeseydi yaratmazdı. Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir adı da “Habîbullah”tır ve bu adıyla O (sallallâhu aleyhi ve sellem), sevgiyi temsil etmiştir.
Allah sevgisinin tarifi ve Allah’ı (c.c.) sevme hususunda dikkat edilmesi gereken noktalar…
Allah’ı (c.c.) en çok sevenlerin başında Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelir.
Meleklerin yıkadığı insan Hanzala b. Âmir’de (r.a.) Allah’a kavuşma arzusu…
Allah (c.c.) katında ne kadar sevildiğimizi öğrenmenin yolu…
Allah sevgisiyle dolup taşan bir kalp, hakiki manada başka sevgilere karşı kapanır. Hakk dostlarından İbrahim ibn Ethem’de (k.s.) Allah sevgisi…
Bir kalple Allah sevgisi yerleşti mi artık o kalp tertemiz olur. Allah’ı seven ve buyruklarını yerine getirenleri, Allah (c.c.) elinden tutar ve aziz kalır.
“…Kullarım farzların yanında nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam ederler. Ta muhabbet kuşağına ulaşırlar. Derken Ben’de onları severim. Onları sevince onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum…” kudsî hadisi…
Hakk dostlarından Habib Baba ile Osmanlı padişahlarından 4. Murat arasında geçen ibretâmiz bir konuşma…
“Şüphesiz Allah bir kulu sevdiği zaman, Cebrâil’i çağırır ve: ‘Ben filanı seviyorum, sen de onu sev.’ diye emreder. Cebrâil de onu sever. Sonra Cebrâil semada seslenip: ‘Allah filan kimseyi seviyor, binaenaleyh siz de onu seviniz’ der. Artık gök ahalisi de onu severler…” hadisi…
Şevk-i ilâhî ve iştiyâk-ı ilâhî hususlarının izahı… Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) iştiyak duası…
Hz. Fatıma validemizin (r.anhâ) babasının vefatından sonra O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) kavuşma iştiyakıyla yanması…
Hz. Yusuf (a.s.), kuyuya atıldığında veya zindanda iken değil, dünya bütün güzellikleriyle ayağına serildiği zaman Allah’a vuslat arzusuyla inledi ve Rabbinden kendisini huzuruna almasını niyaz etti.
Allah’a kavuşma arzusuyla yanan Peygamberler, denge insanı olmanın gereği olarak halkın içinde Hakk’la beraber olmuşlar ve onları Hakk’a giden yolu göstermişlerdir.
Şehitler şevk-i ilâhîyi üst seviyede duyarlar ve şehit olurken iğne ucuyla dokunma kadar bir acıyla Allah’a vâsıl olurlar. Sahâbe’den Hz. Hamza (r.a.), Hz. Abdullah ibn Cahş (r.a.) ve Hz. Abdullah ibn Âmir (r.a.) örneği…
Hz. Şuayb (a.s.) Allah iştiyakıyla senelerce ağlamış ve birkaç defa gözleri görmez olmuştur…
Muhabbet fedâileri, muhabbetle hareket etmeli, huzurun temsilcisi olmalı, kargaşaya meydan vermemelidir.
00:01 0. VAAZ: Giriş
15:17 1. Millet olarak birlik ve beraberliği yudumlamamız için her şeyden ziyade Allah sevgisine çok
muhtacız…
20:33 2. Varlığın yaratılışının özünde Allah’ın sevgisi vardır; Efendimiz (s.a.s.) “Habîbullah” adıyla sevgiyi
temsil etmektedir…
26:03 3. Allah sevgisinin tarifi ve Allah’ı (c.c.) sevme hususunda dikkat edilmesi gereken noktalar… 34:13 4. Allah’ı en çok sevenlerin başında Efendimiz (s.a.s.) gelir…
36:20 5. Hanzala İbn Âmir’de (r.a.) Allah’a kavuşma arzusu…
39:57 6. Allah (c.c.) katında ne kadar sevildiğimizi öğrenmenin yolu…
43:50 7. Allah sevgisiyle dolup taşan bir kalp, başka sevgilere kapanır. İbrahim İbn Ethem’de (k.s.) Allah
sevgisi…
50:27 8. Bir kalpte Allah sevgisi yerleşti mi artık o kalp tertemiz olur. Allah’ı seven ve buyruklarını yerine
getirenleri, Allah (c.c.) elinden tutar ve aziz kılar…
53:14 9. “… Kullarım farzların yanında nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam ederler. Tâ muhabbet
kuşağına ulaşırlar. Derken Ben de onları severim…” kutsî hadisi…
67:45 10. Hak dostu Habib Baba ile Osmanlı padişahı 4. Murat arasında geçen ibretâmiz bir konuşma… 73:30 11. “Allah bir kulu sevince Cebrail’e ‘Ben falan kulu seviyorum sen de sev.’ buyurur. Cebrail o kulu
sever ve semâ ehline ‘Allah falan kulu seviyor siz de sevin.’ diye nidâ eder….” hadisi…
83:04 12. Şevk-i ilâhî ve iştiyak-ı ilâhî hususlarının izahı.. Peygamberimiz’in (s.a.s.) iştiyak duası… 93:50 13. Hz. Fâtıma’nın (r.anhâ), Babasının (s.a.s.) vefatından sonra O’na (s.a.s.) kavuşma iştiyakıyla
yanması…
97:49 14. Hz. Yusuf (a.s.), kuyuya atıldığında veya zindanda iken değil, dünya bütün güzellikleriyle ayağına
serildiği zaman Allah’a vuslat arzusuyla inledi…
99:50 15. Allah’a kavuşma arzusuyla yanan Peygamberler, denge insanı olmanın gereği olarak halkın içinde
Hak’la beraber olmuşlar ve onlara Hakk’a giden yolu göstermişlerdir…
105:04 16. Şehitler şevk-i ilâhîyi üst seviyede duyarlar ve şehit olurken iğne ucuyla dokunma kadar bir
acıyla Allah’a vâsıl olurlar. Bu konuda Hz. Hamza, Abdullah İbn Cahş ve Abdullah İbn Âmir (r.anhüm) örneği…
112:06 17. Hz. Şuayb’da (a.s.) Allah iştiyakı…
117:24 18. Muhabbet fedaileri, sevgiyle hareket etmeli, huzurun temsilcisi olmalı, kargaşaya meydan
vermemelidir…


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.