ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

Feryad Eder Vakti Seher

Cûşa gelir dağ taş ile feryâd eder vakt-i seher
her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher
****
Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher
****
ol demde diller zâr eder dilber arz-ı dîdâr eder
her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher
****
ol demde eş câr u nebât tâze bulurlar hep hayat
ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher
****
çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân
ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher
****
ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher
****
ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ
olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher
****
hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher


Mehmet Emin Ay

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.