Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mart 2023
Beğen 1

Mehmet Kemiksiz-Cihan İçre Şah Eder

Cihan içre şah eder, Kalpler üzre mah eder,
Vasıl-ı Allah eder, Lâ ilâhe illallah.
Zikreyle her nefeste, Çağır Allah’ı seste,
Can bülbülü kafeste; Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.
****
Maksuduna erdirir, Mâbud’unu bildirir
Gönlün Hakka döndürür, Lâ ilahe illallah.
Arifsen ar eyleme, zikri inkâr eyleme,
Yerini nâr eyleme, Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.
****
Derman ararsan derde, zikret Hakk’ı her yerde,
Kalmaz arada perde, Lâ ilâhe illallah.
Nûr’u dilinde söyle, Cân ravzasın nûr eyle,
Hakk ile huzur eyle, Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.
****
Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi,
İlm-i sırrda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi
****
Bu fenâ gülzârına bülbül olanlar anlamaz
Vech-i Bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi
****
Dünyâ vü ukbâyı ta’mir eylemekden geçmişiz
Her tarafdan yıkılıp vîrân olan anlar bizi
****
Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi
Cür’a-yı sâfî içüp mestân olan anlar bizi
****
Ârifin her bir sözünü duymaya insan gerek
Bu cihânda sanmanız hayvan olan anlar bizi
****
Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün
Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi
****
Halkı koyup lâ mekân ilinde menzil tutalı
Mısrîyâ şol cânlara cânân olan anlar bizi
Medet ya Sahibel meydan
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.