Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Mayıs 2024

Mehmet Kemiksiz

Mehmet Kemiksiz

Türk-İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler 1-2007 Albümü
1-Ney Taksimi 2-Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah 3-Cenabındır Şeh-i Pakize-Meşreb Ya Rasulallah 4-Gönül Fikr-i Hayaline Sabahlar Ya Rasulallah 5-Kemençe Taksimi 6-Eğer Halk Etmeseydi Zatını Hakk Ya Rasulallah 7-Ya İlahi Asitanın Hastaya Darüşşifa 8-Mirat-ı Baht-ı Kibriya 9-Tanbur Taksimi 10-Tende Canım, Canda Cananım Muhammed Mustafa 11-Ey Huda’nın Sevgili Mahbubu Ey Fahr-i Cihan 12-Vücudun Mazhar-ı Sırr-ı Ezeldir Ya Rasulallah 13-Derd-i Aşkın Yaktı Beni Ya Muhammed Mustafa 14-Kanun Taksimi 15-Gubar-ı Payine Almam Cihanı Ya Rasulallah 16-Nebiler Serverdir Muhammed
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-2 2007 Albümü
-Kanun Taksimi-ŞefiulHalki Fil Mahşer Muhammed Sahibuül Minber-Alemler Nura Gark Oldu-Doğdu Ol Şemsi Hakikat-Merhaba Ey Mevlidi Peygamber-Bu Şeb Hurşisi Evrengi Risalet Geldi Dünyaye-Ney Taksimi-Mefatihul Huda Oldu Hilalin Ya Resulallah-Nola Tacım Gibi Başımda-Barekallah Dü Cihanın Serveri-Tanbur Taksimi-Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed-Ey Şehinşahı Serirü Enbiya Vü Evliya-Kıblei Ehli Safa Oldu Cenabı Mustafa
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-3 2007 Albümü
-Tanbur Ve Ney Taksimİ-Serdarı Rusül Nuri Sübül Husrevi Batma-Mahbbi Cümle Cihansın Ey Şeref-Barı Muhammed-Şehrud Taksimi-Mefhari Cümle Cihansın Ey Şefaat Madeni-Gönül Yüz Sürmek İster Haki Paye Ya Rasülallah-Kemençe Taksimi-Sadrı Cümle Mürselin Sensin Ya Resulallah-Ey Nübüvvet Tahtının Şahı Habibi Kibriya-Nursun Mahbubi Sübhanım Muhammed Mustafa-Ey Saadet Burcunun Mahı Muhammed Mustafa-Usatı Ümmetinden Bir Zelilim Ya Rasülallah-Kanun Taksimi-Bahri Aşkda Bikararım Ya Rasülallah Meded-Şahı İklimi Risaletdir Muhammed Mustafa
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-4 2007 Albümü
-Kemençe Taksimi-Ey Cemalin Pertev Endazi Semavatil Ula-Kudumün Rahmeti Zevku Safadır Ya Resulallah-Ya İlahi Cümle Sensin Cümle Sen-Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne-Tanbur Taksimi-Kudumün Rahmeti Zevku Safadır Ya Resulallah-Gubarı Payine Almam Cihan Ya Rasulallah-Sana Ey Şahı Rusül Uymayanın Bitmez İşi-Hadden Aştı İştiyakın-Ney Taksimi-Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Eman-Ey Şehinşahı Risalet Vey Habibi Kibriya-Kanun Taksimi-Ey Risalet Bostanında Hıraman Serv Kadd-Mustafa Şahı Cihanı Ali Şandır Mustafa-Bir Mehin Bendesiyim Saye Dahi Olmaz Eşi
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-5 2007 Albümü
-Tanbur Taksimi-Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi-Kemençe Taksimi-Ney Taksimi
Kuddusi Gülistanı-1(Gülşen)-2009 Albümü
-Besmele-Salatu Selam-Uşşak Selamlaşma-Girmişem Ben Bir Yola-Ayetel Kürsi-Şu Ben Gümrahı Kapından-Ey Derde Derman İsteyen-Gel Sürelim Dem Hu Diyelim Hu-Tevhid Erenlerin Yoludur-Yarimi Gördüm Maksuda Erdim-Çün Muhammed-Zikr İçinde Padişah-Hak Aşıkı Olanların-Kuddüse Aşık Olmuşam-Şeribne’l Hamra-Ey Rahmeti Bol Padişah-Mestu Hayranım-Eyledi Mecnun Beni-Aşıkı Yezdan-Dağı Bağıstan Eder
Kuddusi Gülistanı-2(Gülzar)-2009 Albümü
-Gelin Gidelim Ey Yaran-Noldu Bu Gönlüm-Yüzünden Halkı Alem-Varını Yağma Eden-Tanbur Taksimi-Arzı Hal İçin Sultana Geldim-Dil Çeşmine Göründü-Kemençe Taksimi-Sensin Veliler Şahı-Ya Rabbi Ahmedüke-Ney ve Tanbur Taksimi-Benim Yok Şuğlum-Sen Bu Gaflet Uykusundan-Aşıkam Yare Oldum Avare-Düşmüşem Bugün-Durmaz Lisanım-Aradım Bulamadım-Adeti Aşıkların
Zikr Tevhid Halkası 1-2011 Albümü
-Besmele ve Salavat-Tevbe İstiğfar-Rast Gülbank-Perde Kaldırma-Evradı Şerif-Neşide-Veysel Karani-Ney Taksimi-Allah Ya Daim-Allah Allah Hu Allah-Hakkın Evliyası-Durduk Kapında-Şanına Geldi Kur’an-Şeyhin Dostu Allahtır-Üveys Diliyle
Zikr Tevhid Halkası 2-2011 Albümü
-Neşide-Ney ve Kanun Taksimi-İmam Hüseyin-Ah Şeyhim-Kulağım Ezandadır-Derviş Baba-Zahirde Ömer Fevzi-Gönül Bahçesi-Rabbim Allah-Tanbur ve Kemençe Taksimi-Bir Allahı Zikret-Ali’siz Veli Olmaz-Varidat
Süslemeler-2015 Albümü
-Saba Ney Taksimi-Bir Günah Ettim-Ya İmame’l-Kıbleteyn-İlahi Senden Özge-Nur-i Hidayetle-Rast Kanun Taksimi-Hüda’nın Nur-i Pakinden-Sadr-ı Bezm ü Nur-i Alem-Zat-ı Paki Mustafa’ya Aşıkım-Ya Rasulallah-Uşşak Kemençe Taksimi-Gönül Nur-i Cemalinden-Leke’l-Hamdü-Ey Cemal-i Nur-i Çeşm-i Evliya-Merhaba Ey-Hüzzam Ud Taksimi-Canımın Cananı Sensin-Vücudun Mebde-i Alem-Gülistan-ı Risaletde-Muhammed Dünyaya Geldi-Hüseyni Tambur Taksimi-Ya Şefia’l-Müznibin-Açalım Elimizi-Kurban Olam-Ey Kerim Kerem Kıl
Seyyid Osman Adapazâri Divanı Ve Bestelenmiş İlahileri-2021 Albümü
-Nefsini Bil-Sakın İnsafı Terk Etme-Yarim Urdu Sineme Bu Yareyi-Ger Şeriatten Sorarsan-Bağı Vahdet Gülüyüz-Kurreti Aynı Resule Hubb Eden-Şeriatle Müeddeb Ol Tariki Mürteza’dır Bu-Narı Aşkınla Semaya Çıktı Ahu Dudumuz-Abdülkadir Cümle Pirlerin Piri-Zulmeti Dilden Çıkartıp İster İsen Nura Gark-Bai Bismillah İle Gel-Bir Muhabbettir Azizim-Rast Ney Taksimi-Eden Tevhidi Zikrullah-Nakş Esiri Olma Gönül -Aşıkın Her Bir Kelamı-Kime Feryad Edem Ya Rabbi-Sakın Sui Emel Etme-Hicazkar Tanbur Taksimi-Acemaşiran Taksim-Ferahfeza Tanbur Taksimi-Hazreti Perverdigarın Bir Güzide Serveri-Nakş Esiri Olma Gönlüm-Zulmeti Dilden Çıkartıp İster isen Nura Gark-Çekme Zahmet Alemi Dünyadan Rahat Kalmadı-Aşıkan Zar Eylemesin-Benim Ahu Figanımdan-Kemali Kudreti Sani Görünür Vechi İnsandan-Küfrü Terk Et Zahida-Narı Aşkınla Semaya Çıktı Ahu Dudumuz-Sana Lâyık Hamdine Kasır Dilim Ya Rabbena-Mahremi Sırrı Hüdai Kibriya-Cur’amız Sen Dolduragör-Gir Bu Aşkın Bahrine-Nefsini Gözet Aklını Düzelt-Sen Şefaat Kılmaz İsen Ya Habib-İlmini Terk Eyleyip Meydana Gel-Hayran Oldum Yar Dilinden-Aşık Olan Kişinin Ciğeri Büryan Olur-Garibim Darı Mihnette-Gam Yemem Üstüme Geldikçe Urusun Kafiri-Bahri Vahdet Fülkünü Sal Çünki Bil Allah Kerim-Sakın İnsafı Terk Etme-Benim Ahu Figanımdan-Nihavend Kanun Taksimi-Sıdku İhlas İle Dinle Güftemi-Ey Cemalin Nuri Yezdan-Bu Gönlüm Aşkı Eğlenmez-Gelsin Ol Hamrı İçenler-Kudretullahtır Serapa Vechinde İnsana Bak-Şehiri Şehriyari Dili Şeydada Ne Yangın Var-Ey Muhibbi Ali Evlâd Ömrünüz Olsun Mezid-Ey Muhibbi Ali Evlad-Hüseyni Kemençe Taksimi-Muhayyer Kemençe Taksimi-Şevkinigar Kemençe Taksimi
Aşk Meydanı-6 Dildade-2022 Albümü
-Sana Canım Gönül Hayran Nedendir-Acep Şu Yerde Şöyle Garip Bencileyin-Cihan İçre Şah Eder-Allahım Allah Aşk Meydanı-Bulan Özünü Gören Yüzünü-Aman Ya Fahri Alem-Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank-Surei Kadir’de Hakk Celle Ala-Subhanellezi Esra Hüzzam Şuğul-Ya Sururi Acem Şuğul-Bihamdillah Safa Buldu Gönüller-Bakıp Cemali Yare Çağırıram Dost Dost-Hüda Davet Eder Elhamdülillah-Gelin Hakka Gidelim-Doğdu Nurun Aleme-Düşeli Bu Aşkın Eline-Yar Yüreğim Yar
Ziyaretçilerimizden ricamız=Baktığınız sayfada sözleri olan eserin videosu, videoyu yükleyen kullanıcı youtube hesabını kapattığında silinebiliyor.Videosu olmayan eserin altına yorum yazarak bizi haberdar ederseniz seviniriz.
Sanatçının albümlerinden tamamladığımız olduğunda sanatçıların sayfasında sanatçı ve albümleri ile alakalı bilgilendirme yapıyoruz.
Eserin altında etiket bölümündeki yazıları tıklayarak benzeri eserleri bir arada görüntüleyebilirsiniz.
Mesela;Sevdim Seni Mabuduma etiketini tıklarsanız sitede bu eseri söyleyen tüm sanatçılar önünüze gelir.Yine sanatçı adı tıklanarak sanatçının tüm eserleri;kategori adı tıklanarak o kategorideki tüm eserler görüntülenmiş olur.Albümün adını tıklayarak o albümdeki tüm eserler önünüze gelir.

Sanatçıya Ait Eserler