Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Temmuz 2024
Beğen 1

Abdullah Tamamlar-Ben Bu Cihana İrfana Geldim

Ben bu cihâna ‘irfâna geldim
Bulmağa kenzi vîrâna geldim
****
Cümle mevcûdât kulluk iderler
Bendelik içün sultâna geldim
****
Bir katre sudur çün benim aslım
Sun’-ı Hakk ile bu şâna geldim
****
Ana rahmine bir nutfe düşdüm
Turub tokuz ay bu hâne geldim
****
Dürlü meşakkat çekdim bu handa
Terbiyet içün zindâna geldim
****
Esdi başımdan ‘ışkın rüzgârı
‘ Andelîb-âsâ efgâna geldim
****
Cümle mahlûka olmışam mir’ât
Sırr-ı pinhânı tibyâna geldim
****
Bu ne san’at kim bir tamla sudan
Yapdı ol üstâd bu şâna geldim
****
Geldiğim gibi giderim âhir
Pes iki üç gün mihmâna geldim
****
Ma’rifet tahsîl eylemek içün
Sıdk-ıla râh-ı merdâna geldim
****
Boynuma takdim tabla-i ‘ışkı
Satmağa anı alana geldim
****
Tâlib olanlar bana gelsünler
Çünki ben ta’lîm-i ihvâna geldim
****
Bildiğim mikdân öğredem anı
Hasbetenlillâh ihsâna geldim
****
‘Işkı ister isen ol zikre meşgûl
Ben de zikr-ile bu kâne geldim
****
‘Işkdır silâhım destime anı
Aluban kahr-ı düşmâna geldim
****
Dünyâ vü âhret ‘âşıka perde
Atdım kamuyı Rahmâna geldim
****
Hüsn-i cinânı tuyıcak ruhum
‘Işk-ı sıdk-ıla cenâna geldim
****
Yanaram ‘ışkın odına dâ’im
Şem’-i cemâle pervâne geldim
****
‘Işkı tâc idüb başıma koydum
Sahn-ı gülzâra cevlâna geldim
****
Dir ki Kuddûsî geçdim sivâdan
Neylerem gayrı Yezdâna geldim

Ahmed Kuddusi


1Abdullah Tamamlar

Sitemizde sanatçıya ait toplam 50 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.