Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2023
Beğen 1

Abdullah Tamamlar-Cana Bastım Gonce Veş

Câna bastım gonce veş peykânını ey tâze gül
Dözmek için hercine düzdüm demirden bir gönül
Veh ne sâhirsin ki oddan su çıkardın sudan od
Terletip ruhsârını gül gül kılanda tâb-i mül
Yandırıp eczâ-yi terkîbim külüm versen yele
Yok yolundan dönmeyim varım senindir cüz’ü kül
Merdim-i çeşmim yığar nâveklerin mümkin sanar
Ol ağaçlar birle tutmak eşk deryâsına pül
Ey gönül levh-i emel nakş-i bakâdan sâdedir
Fâni etme ömrün ol sevdâda kim bâki değil
Sûret-ârâ olma tahsil-i kemâl-i ma’ni et
Kim behâyım nev’in etmez âdemi zer-beft cül
N’ola dersem kadr ile efzun Mesihâ’da seni
Yer ve gök mizân olup fark olmuş ağırdan yünül
Âteş-i dil öyle sûzandır ki basmaz hiç kim
Rahm edip nâveklerinden özge zahmım üzre kül
Hâsılın evvel gâm-i cânândır âhir terk-i cân
Bu imiş kısmet Fuzûlî hâh ağla hâh gül

Fuzuli


1Abdullah Tamamlar

Sitemizde sanatçıya ait toplam 50 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.