Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Ekim 2022
Beğen 1

Agah Terzi-Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi

Hazret-i Hakk’ın Habîbi sevgili bir tânesi
Olduğu çün oldu âlem hüsnünün dîvânesi

Zât-i pâkindir sebeb bu âlemin îcâdına
Olmasa teşrîfin olmazdı bu cihân kâşânesi

Yâ Resûlallah visâlin bezmine şâyeste kıl
Tâ gönül olsun şerâb-ı aşkının mestânesi

Âşıkın ancak murâdı Hazretinden kim ola
Âşinâ-yı bezm-i hâssın âlemin bîgânesi

Genc-i aşkın mahzeni olmuş Sezâî gâlibâ
Kim imâret istemez bu gönlümün vîrânesi


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.