ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Malınızı Mülkünüzü Nidevüz

Mâlınızı mülkünüzü nidevüz Âleme hoş gelmişiz hoş gidevüz
Suçluyu yarlığagıldan ötürü Rahmeti bol Tanrı’ya hamd idevüz
Yahşi himmet etmez ise pîrimiz Bu artık yollara nice gidevüz
Böyle zaîf hakîr kulluğumuzla Bu katar kervânı nice yidevüz
Beyhûde yere savrulan ömr ile Nice kavuşavuz yâra n’idevüz
Dîv-i nefse aceb tutsak olmuşuz Nasıl kurtulavuz yâ ne idevüz
Bunca cavlak cılız artık davarı Nice çoban olup nice güdevüz
Yavuklunun derdi bitirip bizi Bir gün dünyâdan Hulûsî gidevüz


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.