ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Kurban Olayım

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım
Hutbe‐i “levlâk” inen şânına kurbân olayım
“Kâbe kavseyni ev ednâ”sına kurbân olayım
Ben anın ‘ilm ile ‘irfânına kurbân olayım
Ben anın esrâr‐ı mi’râcına kurbân olayım

Ol Ebûbekr ü Ömer Osmân Alî dört yârıdır ya Muhammed
Ol risâlet bağının anlar gül‐i gülzârıdır
Tüm ashâb hidâyet râhının envârıdır
Ben anın âline ashâbına kurbân olayım
Ben anın ashâb ü ahbâbına kurbân olayım

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ
Hem Hüseyn oldu susuzlukdan şehîd‐i Kerbelâ
İkisidir asl ü nesl‐i cümle âl‐i Mustafâ
Ben anın âline evlâdına kurbân olayım
Ben anın evlâd u ensâbına kurbân olayım


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.