ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Mehmet Kemiksiz-Seraser Bu Cihanın Canı Sensin

Ser-âser bu cihânun cânı sensin yâ Rasûla’llâh
Bu âlem cânınun cânânı sensin yâ Rasûla’llâh
Ezelden tâ-ebed mühr-i nübüvvet sendedür kat‘a
Hakîkat müşkinin sultânı sensin yâ Rasûla’llâh
Girilmez bir kadem dergâh-ı Hakk’a sensiz ey rehber
Kamu derd ehlinün dermânı sensin yâ Rasûla’llâh
Şefaat ya Resulallah
Nur-i tevhid-i Hüdadır rehberı âşıkların
Aşkı şevki kibriyadır rehberi âşıkların
Yem-i ilm-i İlâhî’de vücûdun dürr-i yektâdur
Hakîkat gevherinün kânı sensin yâ Rasûla’llâh
Dem-i cân-bahşun ile bahş olupdur feyz-i kuddûsî
Bu irfân dürrinün ummânı sensin yâ Rasûla’llâh
Ayağun toprağınun zerresidür Hakkı-i zârun
O zerre denlinün tâbânı sensin yâ Rasûla’llâh
Cihânda cümleden maksûd sensin yâ Rasûla’llâh
Bu bâzâr-ı kevnden sûd sensin yâ Rasûla’llâh
Cihân bir micmer-i pür-tâb-ı envâr-ı tecellîdür
Bakılsa ûd-ı irfân-dûd sensin yâ Rasûla’llâh
Egerçi mazhar-ı feyz-i vücûd oldı cihân ammâ
Mukaddem cümleden mevcûd sensin yâ Rasûla’llâh
Şefâ‘at itmez isen tîr-i fürkatde kalur sâlik
Yine dergeh-res-i ma‘bûd sensin yâ Rasûla’llâh
Reh-i ‘ışkunda Hakkî bî-ser ü pâ derd-mendündür
Elin tut kân-ı lutf u cûd sensin yâ Rasûla’llâh


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.