ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

Şehr-i Ramazan Elveda

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Merhabâ ey rükn-i dîn envâr-ı îmân merhabâ
Merhabâ ey mazhar-ı eltâf-ı Rahmân merhabâ
Merhaba ey mün’imi eltafı subhan merhaba
Devlet ile gelmiş idin şâd edip mü’minleri
Bize senden müjde geldi şehr-i Şâban merhaba”
Har yanı envâr-ı feyzinle serâser doldurup
Makdeminle buldu âlem rûh-u reyhân merhabâ
Gayri âmâl-i hubbin sen kim likânın rehnümâsın
Ey saadetli kerîm ve cümle ihsân merhabâ
Asiler ümîdile bekler şifâ-yı mağfiret
Ey tabîb-i çâre-sâz derd-i isyân merhaba
Elvedâ ey mazhar-ı tevfik-i Rahmân elvedâ
Elvedâ ey sevgili devletli mihman elvedâ
Eyleme bizden şikayet Hâlika lutf eyleyip
Kıl şefâat cürmümüze yevm-i mîzân elvedâ
Râzî vü hoşnutluğunla kıl azîmet hazrete
İsteyü var mücrimâne afv vü gufrân elveda
Gelmen ile şâd edüp gitmenle giryân eyledin
Firkatin nârına âlem oldu sûzân elvedâ.
Kan döker çeşmi Hulûsi’nin firâkınla müdam
Elvedâ der hüznile ey şehr-i Sultân elvedâ


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.