Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Mayıs 2024

Ahmet Şahin

Ahmet Şahin

Neyleyeyim Dünyayı-1988 Albümü
-Acemaşiran Peşrev-Ya Resulallah Acep Kimdir-A Sultanım Sen Var İken-Hazreti Hakkın Habibi-Hak Yoluna Gidenlerin-Ey Dil Bu Yeter-Ben Yürürüm Yane Yane-Taksim-Neyleyeyim Dünyayı-Donandı Her Yer-Gönül Nuru Cemalinden-Elveda Bizden Sana-İrfan Meclisine Erişebilsem-Son Yürük Semai
Cennet Bahçesi-1994 Albümü
-Be Hey Kardeş Hakk’ı Bulam mı Dersin-Bihamdillah Derem Allah-Çün Kaçan Anarsam Seni-Erler Demine-Ey Rahmeti Bol Padişah-Gel Sürelim Demi-Güzel Aşık Cevrimizi-Şol Gönlümün Şehrin Seyran Ederken
Ben Dervişim Diyene-1994 Albümü
-Segah Ezan-Segah Tekbir-Segah Salatı Ümmiyye-Şol Cennetin Irmakları-Sordum Sarı Çiçeğe-Şem’i Ruhuna Cismimi Pervane Düşürdüm-Ney Taksimi-Ben Dervişim Diyene-Yüz Bin Cefa Kılsan Bana-Veysel Karani-Bilmem Nideyim-Bu Aklı Fikr İle-Kemençe Taksimi(Ruhum Sana Aşık)-Milki Bekadan Gelmişem-Ney Taksimi-Nice Bir Uyursun-Dağlar İle Taşlar İle-Ömrün Bitirmiş
Ezan Kamet Müezzinlik-2000 Albümü
-Sabah Ezanı-Kamet ve Tesbihatı-Dilkeşhaveran Sala-İnnallahe ve Melaiketehu-Öğle Ezanı-Kamet ve Tesbihatı-İkindi Ezanı-Kamet ve Tesbihatı-Akşam Ezanı-Yatsı Ezanı-Kamet-Teravih Tertibi-Teravih Kameti-Uşşak İlahi ve Saba Salavat-Saba İlahi ve Evc Salavat-Evc İlahi ve Acemaşiran Salavat-Acemaşiran İlahi ve Salavat-Mahur Salatu Selam-Tesbihat
Gülistan-2006 Albümü
-Gül Gülistanı Melahattir Muhammed Mustafa-Biz Ümmeti Muhammed’e Merhamet Kıl Ya Rabbena-Dertlilerin Dermanı La İlahe İllallah-Yar Yolunda Yarelensem-Dert Ehlinin Feryadını Merhameti Rahman Sever-Lutfeyle Sultanım Ağlatma Beni-Acep Bir Karubanhane Bu Dünya-Derdin Sana Dermandır-Bazarı Aşka Meydana Gel-Gülistanı Risalette Güli Handan Muhammed’dir-Olup Şemsu Kamer-Ol Bezmi Dülgüşade Devreyledikçe Saki -Evc Ney Taksimi-Hicaz Ney Taksimi-Saba Ney Taksimi-Tanbur ve Ney Taksimi
Türk-İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler 1-2007 Albümü
1-Ney Taksimi 2-Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah 3-Cenabındır Şeh-i Pakize-Meşreb Ya Rasulallah 4-Gönül Fikr-i Hayaline Sabahlar Ya Rasulallah 5-Kemençe Taksimi 6-Eğer Halk Etmeseydi Zatını Hakk Ya Rasulallah 7-Ya İlahi Asitanın Hastaya Darüşşifa 8-Mirat-ı Baht-ı Kibriya 9-Tanbur Taksimi 10-Tende Canım, Canda Cananım Muhammed Mustafa 11-Ey Huda’nın Sevgili Mahbubu Ey Fahr-i Cihan 12-Vücudun Mazhar-ı Sırr-ı Ezeldir Ya Rasulallah 13-Derd-i Aşkın Yaktı Beni Ya Muhammed Mustafa 14-Kanun Taksimi 15-Gubar-ı Payine Almam Cihanı Ya Rasulallah 16-Nebiler Serverdir Muhammed
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-2 2007 Albümü
-Kanun Taksimi-ŞefiulHalki Fil Mahşer Muhammed Sahibuül Minber-Alemler Nura Gark Oldu-Doğdu Ol Şemsi Hakikat-Merhaba Ey Mevlidi Peygamber-Bu Şeb Hurşisi Evrengi Risalet Geldi Dünyaye-Ney Taksimi-Mefatihul Huda Oldu Hilalin Ya Resulallah-Nola Tacım Gibi Başımda-Barekallah Dü Cihanın Serveri-Tanbur Taksimi-Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed-Ey Şehinşahı Serirü Enbiya Vü Evliya-Kıblei Ehli Safa Oldu Cenabı Mustafa
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-3 2007 Albümü
-Tanbur Ve Ney Taksimİ-Serdarı Rusül Nuri Sübül Husrevi Batma-Mahbbi Cümle Cihansın Ey Şeref-Barı Muhammed-Şehrud Taksimi-Mefhari Cümle Cihansın Ey Şefaat Madeni-Gönül Yüz Sürmek İster Haki Paye Ya Rasülallah-Kemençe Taksimi-Sadrı Cümle Mürselin Sensin Ya Resulallah-Ey Nübüvvet Tahtının Şahı Habibi Kibriya-Nursun Mahbubi Sübhanım Muhammed Mustafa-Ey Saadet Burcunun Mahı Muhammed Mustafa-Usatı Ümmetinden Bir Zelilim Ya Rasülallah-Kanun Taksimi-Bahri Aşkda Bikararım Ya Rasülallah Meded-Şahı İklimi Risaletdir Muhammed Mustafa
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-4 2007 Albümü
-Kemençe Taksimi-Ey Cemalin Pertev Endazi Semavatil Ula-Kudumün Rahmeti Zevku Safadır Ya Resulallah-Ya İlahi Cümle Sensin Cümle Sen-Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne-Tanbur Taksimi-Kudumün Rahmeti Zevku Safadır Ya Resulallah-Gubarı Payine Almam Cihan Ya Rasulallah-Sana Ey Şahı Rusül Uymayanın Bitmez İşi-Hadden Aştı İştiyakın-Ney Taksimi-Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Eman-Ey Şehinşahı Risalet Vey Habibi Kibriya-Kanun Taksimi-Ey Risalet Bostanında Hıraman Serv Kadd-Mustafa Şahı Cihanı Ali Şandır Mustafa-Bir Mehin Bendesiyim Saye Dahi Olmaz Eşi
Türk İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler-5 2007 Albümü
-Tanbur Taksimi-Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi-Kemençe Taksimi-Ney Taksimi
Kuddusi Gülistanı-1(Gülşen)-2009 Albümü
-Besmele-Salatu Selam-Uşşak Selamlaşma-Girmişem Ben Bir Yola-Ayetel Kürsi-Şu Ben Gümrahı Kapından-Ey Derde Derman İsteyen-Gel Sürelim Dem Hu Diyelim Hu-Tevhid Erenlerin Yoludur-Yarimi Gördüm Maksuda Erdim-Çün Muhammed-Zikr İçinde Padişah-Hak Aşıkı Olanların-Kuddüse Aşık Olmuşam-Şeribne’l Hamra-Ey Rahmeti Bol Padişah-Mestu Hayranım-Eyledi Mecnun Beni-Aşıkı Yezdan-Dağı Bağıstan Eder
Kuddusi Gülistanı-2(Gülzar)-2009 Albümü
-Gelin Gidelim Ey Yaran-Noldu Bu Gönlüm-Yüzünden Halkı Alem-Varını Yağma Eden-Tanbur Taksimi-Arzı Hal İçin Sultana Geldim-Dil Çeşmine Göründü-Kemençe Taksimi-Sensin Veliler Şahı-Ya Rabbi Ahmedüke-Ney ve Tanbur Taksimi-Benim Yok Şuğlum-Sen Bu Gaflet Uykusundan-Aşıkam Yare Oldum Avare-Düşmüşem Bugün-Durmaz Lisanım-Aradım Bulamadım-Adeti Aşıkların
Derde Derman Zikrullah-2009 Albümü
-Ud Ve Ney Taksimi-Hakka Çevir Özünü-Allah Emrin Tutalım-Ben Yürürem-Cemalullah-Alma Tenden-Biten Taşlar-Durmaz Lisanım-Bir İsmi Mustafa-Aşk Bezirganı-Ney Taksimi 1-Ney Taksimi 2
Zikr Tevhid Halkası 1-2011 Albümü
-Besmele ve Salavat-Tevbe İstiğfar-Rast Gülbank-Perde Kaldırma-Evradı Şerif-Neşide-Veysel Karani-Ney Taksimi-Allah Ya Daim-Allah Allah Hu Allah-Hakkın Evliyası-Durduk Kapında-Şanına Geldi Kur’an-Şeyhin Dostu Allahtır-Üveys Diliyle
Zikr Tevhid Halkası 2-2011 Albümü
-Neşide-Ney ve Kanun Taksimi-İmam Hüseyin-Ah Şeyhim-Kulağım Ezandadır-Derviş Baba-Zahirde Ömer Fevzi-Gönül Bahçesi-Rabbim Allah-Tanbur ve Kemençe Taksimi-Bir Allahı Zikret-Ali’siz Veli Olmaz-Varidat
Seyyid Osman Adapazâri Divanı Ve Bestelenmiş İlahileri-2021 Albümü
-Nefsini Bil-Sakın İnsafı Terk Etme-Yarim Urdu Sineme Bu Yareyi-Ger Şeriatten Sorarsan-Bağı Vahdet Gülüyüz-Kurreti Aynı Resule Hubb Eden-Şeriatle Müeddeb Ol Tariki Mürteza’dır Bu-Narı Aşkınla Semaya Çıktı Ahu Dudumuz-Abdülkadir Cümle Pirlerin Piri-Zulmeti Dilden Çıkartıp İster İsen Nura Gark-Bai Bismillah İle Gel-Bir Muhabbettir Azizim-Rast Ney Taksimi-Eden Tevhidi Zikrullah-Nakş Esiri Olma Gönül -Aşıkın Her Bir Kelamı-Kime Feryad Edem Ya Rabbi-Sakın Sui Emel Etme-Hicazkar Tanbur Taksimi-Acemaşiran Taksim-Ferahfeza Tanbur Taksimi-Hazreti Perverdigarın Bir Güzide Serveri-Nakş Esiri Olma Gönlüm-Zulmeti Dilden Çıkartıp İster isen Nura Gark-Çekme Zahmet Alemi Dünyadan Rahat Kalmadı-Aşıkan Zar Eylemesin-Benim Ahu Figanımdan-Kemali Kudreti Sani Görünür Vechi İnsandan-Küfrü Terk Et Zahida-Narı Aşkınla Semaya Çıktı Ahu Dudumuz-Sana Lâyık Hamdine Kasır Dilim Ya Rabbena-Mahremi Sırrı Hüdai Kibriya-Cur’amız Sen Dolduragör-Gir Bu Aşkın Bahrine-Nefsini Gözet Aklını Düzelt-Sen Şefaat Kılmaz İsen Ya Habib-İlmini Terk Eyleyip Meydana Gel-Hayran Oldum Yar Dilinden-Aşık Olan Kişinin Ciğeri Büryan Olur-Garibim Darı Mihnette-Gam Yemem Üstüme Geldikçe Urusun Kafiri-Bahri Vahdet Fülkünü Sal Çünki Bil Allah Kerim-Sakın İnsafı Terk Etme-Benim Ahu Figanımdan-Nihavend Kanun Taksimi-Sıdku İhlas İle Dinle Güftemi-Ey Cemalin Nuri Yezdan-Bu Gönlüm Aşkı Eğlenmez-Gelsin Ol Hamrı İçenler-Kudretullahtır Serapa Vechinde İnsana Bak-Şehiri Şehriyari Dili Şeydada Ne Yangın Var-Ey Muhibbi Ali Evlâd Ömrünüz Olsun Mezid-Ey Muhibbi Ali Evlad-Hüseyni Kemençe Taksimi-Muhayyer Kemençe Taksimi-Şevkinigar Kemençe Taksimi
Ziyaretçilerimizden ricamız=Baktığınız sayfada sözleri olan eserin videosu, videoyu yükleyen kullanıcı youtube hesabını kapattığında silinebiliyor.Videosu olmayan eserin altına yorum yazarak bizi haberdar ederseniz seviniriz.
Sanatçının albümlerinden tamamladığımız olduğunda sanatçıların sayfasında sanatçı ve albümleri ile alakalı bilgilendirme yapıyoruz.
Eserin altında etiket bölümündeki yazıları tıklayarak benzeri eserleri bir arada görüntüleyebilirsiniz.
Mesela;Sevdim Seni Mabuduma etiketini tıklarsanız sitede bu eseri söyleyen tüm sanatçılar önünüze gelir.Yine sanatçı adı tıklanarak sanatçının tüm eserleri;kategori adı tıklanarak o kategorideki tüm eserler görüntülenmiş olur.Albümün adını tıklayarak o albümdeki tüm eserler önünüze gelir.

Sanatçıya Ait Eserler