Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Ekim 2022
Beğen 1

Bana Lalı Lebinden

Bana la’l-i lebinden bâde sun gamdan zebûn oldum Yanıp nâr-ı firâka bend-i zincîr-i cünûn oldum
Karârım gitdi elden ihtiyârım nîm-nigâhından Aceb hicr ü gamınla hem-demim derd-i füzûn oldum

Seninle yâr idim bezm-i ezelde şimdi gör n’oldum Satıldım Yûsuf iken Mısr içinde kadri dûn oldum

Ne dem gelse gerek bu hasta câna câm-ı vaslından Esîr-i gurbetim derdinle gark-ı eşk-i hûn oldum

Hulûsi’nin dil-i dîvânesidir vâlih-i hüsnün Ezelden çeşm-i fettânınla meftûn-ı füsûn oldum


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.