Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Beğen 1

Ey Kıbleyi Ervah

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır
Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır
Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ
Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır
Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmez
Tâliblerine sırr-ı “ev ednâ” nazarındır
Ey pîr-i mugân doldu deminden dem-i âlem
Her teşne dile sâkî-i sahbâ nazarındır
Kim koymadı cân râhına maksûduna yetmez
Sâliklere mi’râc-ı muallâ nazarındır
Zülfün tutana vaslın için habl-ı metîndir
Âşıklarına Sidre vü Tûbâ nazarındır
Aşk ile enîs oldu Hulûsî-i fakîrin
Yok matlabı illâ ki temennâ nazarındır


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.