Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Ekim 2022
Beğen 1

Ey Badı Saba Söyle Bize

Ey bâd-ı sabâ söyle bize yâr-ı vefâdan bu gece
Hem nakd-i hayâtımız olan şevk-ı safâdan bu gece
Bizi dâim yâd eder mi söyle ey bûy-ı ıtır
Şeref-i revnaka-i nûr u ziyâdan bu gece
Rahm edip meks edüben n’ola haber ver bize sen
Gözümüz nûru olan kân-ı sehâdan bu gece
İntizârımız anın görmekdir gül yüzünü
Hasta gönlümüze sun bûy-ı şifâdan bu gece
Biz anın kullarıyız yoluna koyduk baş u cân
Söyle gördünse bize şân-ı ulâdan bu gece
Vârımız ol ârımız ol cân u cânânımız ol
Kamû evlâdına de Hakkî Baba’dan bu gece
Bu Hulûsî yolunu bekler iken şâm u seher
Destine sun varak-ı mihr ü vefâdan bu gece


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.