Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Beğen 1

İlker İsmail Cansevdi-Gül Gibi Dilşad Olun

Gül gibi dilşâd olun ey âşıkân
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân
Bülbül-âsâ zâr edin ey sâdıkan
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi Hakk’dan halka bir mihmân-ı hoş
Eyledi deryâ-yı dil zevkile cûş
İdegör sahbâ-yı zâtı sen de nûş
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi ol mâh-ı mübârek kim gider
Anda mü’minler derûnundan keder
Dâimâ Hakk’dan nesîm-i feyz eser
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi ol şehr-i safâ mâh-ı vefâ
Hamdülillah çeşm-i cân buldu cilâ
Mağfiret-cû ol Hudâ’dan Hakkıyâ
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.