Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2023
Beğen 1

Muhammed Türe-Nur İle Doldu

Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân
Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Anda Kur’ân-ı azîm etdi nüzûl
Şehr-i rahmet buyurur ana Resûl
Tâlib-i Hakk’a nasîb ola vusûl
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Zikr ü tehlîli vü tesbîhi güzel
Hem namâzı vü terâvîhi güzel
Zav’-i kandîl ü mesâbîhi güzel
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Şer’-i pâki başa hoş tâc edelim
Sünnet-i Ahmed’i minhâc edelim
Âlem-i ma’nâya mi’râc edelim
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Mâsivâ hubbun aradan çıkagör/süregör
Zât-ı bî-çûne Hüdâyî eregör
Bezm-i vahdetde safâlar süregör
Geldi lutf ile mübârek ramazân


Ramazan İlahileri

Sitemizde sanatçıya ait toplam 50 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.