ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Natı Mevlana

(Ya Hazret-i Mevlânâ hak dost)

Yâ Habîballah Resûl-i Hâlik-i Yektâ tüyî

Ber güzîni zül-Celâl pâk ü bî hemtâ tüyî

Ey Allah’ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı’nın Elçisi sensin

Allah’ın kulları arasından seçtiği pâk ve benzeri olmayan sensin

Nâzenin-i Hazret-i Hakk sadr u bedr-i kâinât

Nûr-i çeşm-i enbiyâ çeşm-i çerâğ-ı mâ tüyî

Ulu Allah’ın nazlısı kâinatın yüksek derecelisi ve ekmeli

Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin

Der şeb-i mi’râc bûde Cebrail ender rikâb

Pâ nihâde ber ser-i nüh künbedi hadrâ tüyî

Mi’râc gecesi Cebrâil rikabında olduğu halde

Dokuz kat yeşil kubbenin üstüne ayak basan sensin

Yâ Resûlallah tü dâni ümmetânet âcizend

Rehnümâ-yı âcizâni bî ser ü bî pâ tüyî

Ey Allah’ın Elçisi! Bilirsin ki ümmetlerin acizdirler

Başsız ayaksız âcizlerin yol göstericisi sensin

Serv-i bostân-ı risâlet nev-behâr-ı ma’rifet

Gülbün-i bağ-ı  şerî’at sünbül-i bâlâ tüyî

Peygamberlik bahçesinin selvisi ma’rifet dünyasının ilkbaharı

Şerî’at bağının gül fidanı yüce sünbül sensin

Şems-i Tebrîzî ki dâred Nâ’t-ı Peygamber zi ber

Mustafâ vü Müctebâ ân Seyyid-i a’lâ tüyî

Peygamber(S.A.V.) için söylenmiş bu naat Şems-i Tebrizi yani Hz. Mevlana’nındır. Hakkında naat söylenen yüce Peygamber sensin. Ey Mustafa ey Mücteba.


Zekeriya Maral

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.